Ubi ius, ibi onus „Gdzie prawo tam obowiązek”

Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej

Kodeks
Postępowania Cywilnego

Ustawa
o Komornikach Sądowych

Ustawa
o Świadczeniach Rodzinnych

Ustawa
o Kosztach Komorniczych

Ustawa
o Postępowaniu Wobec Dłużników Alimentacyjnych

Kodeks
Etyki
Zawodowej

Ogłoszenia i Obwieszczenia sądowe

Postanowienie w sprawie  Sygn. akt I Co 172/20

 

 

TOP