Właściwość terytorialna

Komornik Sądowy działa na obszarze swojego rewiru komorniczego. Rewirem komorniczym jest obszar właściwości sądu rejonowego, przy którym działa Komornik. Obszar działania Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Tomasza Wojciechowskiego obejmuje zatem obszar działania Sądu Rejonowego w Jędrzejowie, tj. miasto Jędrzejów oraz gminy: Oksa, Nagłowiece, Słupia Jędrzejowska, Sędziszów, Małogoszcz, Sobków, Imielno, Wodzisław.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Tomasz Wojciechowski zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, w związku z brakiem zaległości w prowadzonych postępowaniach jest właściwy do prowadzenia egzekucji nie tylko w granicach właściwości Sądu Rejonowego w Jędrzejowie, lecz również na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku wyboru komornika w w/w trybie we wniosku egzekucyjnym należy zamieścić oświadczenie następującej treści: „Wierzyciel wyboru Komornika dokonuje na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji”.

TOP