Właściwość terytorialna

Komornik Sądowy działa na obszarze swojego rewiru komorniczego. Rewirem komorniczym jest obszar właściwości sądu rejonowego, przy którym działa Komornik. Obszar działania Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Tomasza Wojciechowskiego obejmuje zatem obszar działania Sądu Rejonowego w Jędrzejowie, tj. miasto Jędrzejów oraz gminy: Oksa, Nagłowiece, Słupia Jędrzejowska, Sędziszów, Małogoszcz, Sobków, Imielno, Wodzisław.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Tomasz Wojciechowski zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych, w związku z brakiem zaległości w prowadzonych postępowaniach jest właściwy do prowadzenia egzekucji nie tylko w granicach właściwości Sądu Rejonowego w Jędrzejowie, lecz również na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Krakowie.

W przypadku wyboru komornika w w/w trybie we wniosku egzekucyjnym należy zamieścić oświadczenie następującej treści: „Wierzyciel wyboru Komornika dokonuje na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy o komornikach sądowych”.

TOP