Aequitas sequitur legem „Słuszność idzie za prawem”

Witamy na stronie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie mgr Tomasza Wojciechowskiego

Na naszej stronie znajdą Państwo wszelkie dane odnośnie kancelarii, właściwości terytorialnej na której komornik wykonuje czynności egzekucyjne, ponadto wzory pism oraz zagadnienia prawne jak również obwieszczenia o licytacjach nieruchomości i ruchomości.

Kancelaria posiada dostęp do elektronicznych systemów pozyskiwania informacji w tym - CEPiK, System OGNIVO - KIR, także dostęp do Platformy Usług Elektronicznych - ZUS, EKW - Elektroniczne Księgi Wieczyste,  ePUAP 2 oraz MPE (monitor postępowania egzekucyjnego).

OPODATKOWANIE PODATKIEM VAT CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH PRZEZ KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Zgodnie z Uchwałą składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 27 lipca 2017 roku sygn. III CZP 97/16 Komornik sądowy nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej, pobieranej na podstawie art. 49 ust. 1 poz. 1138 ze zm), o podatek od towarów i usług.

Wobec powyższego opłaty egzekucyjne ustalane przez Komornika sądowego po dacie orzeczenia SN nie są podwyższane o podatek od towarów i usług (VAT) a przedmiotowy podatek zawarty jest w samej opłacie.

TOP