Aequitas sequitur legem „Słuszność idzie za prawem”

Witamy na stronie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie mgr Tomasza Wojciechowskiego

Na naszej stronie znajdą Państwo wszelkie dane odnośnie kancelarii, właściwości terytorialnej na której komornik wykonuje czynności egzekucyjne, ponadto wzory pism oraz zagadnienia prawne jak również obwieszczenia o licytacjach nieruchomości i ruchomości.

Kancelaria korzysta z systemu operacyjnego obsługującego strony postępowania „Kancelaria Komornika-EAE oraz e-Komornik ” firmy Currenda Sp. z o.o. w Sopocie, kancelaria posiada dostęp do elektronicznych systemów pozyskiwania informacji o majątku dłużnika między innymi - CEPiK (pojazdy mechaniczne), OGNIVO (rachunki bankowe), PUE –ZUS (płatnicy składek – pracodawcy), ZUS - ALIMENTOWANI (cykliczne automatyczne pobieranie danych o dłużnikach alimentacyjnych) EKW (wyszukiwarka nieruchomości, elektroniczne zajęcia), CEIDG (informacje odłużnikach z ewidencji działalności gospodarczej).
Kancelaria korzysta z elektronicznych komunikatorów z organami administracji państwowej e-PUAP (elektroniczne zajęcia wierzytelności, wysyłanie zapytań, pozyskiwanie informacji), EPO (elektroniczna korespondencja z Poczta Polską, elektroniczne potwierdzenia odbioru). Kancelaria umożliwia wierzycielom w szczególności masowym bezpośrednie monitorowanie spraw poprzez platformy MPE oraz Komornik Online. Kancelaria ponadto korzysta z instrumentów usprawniających i automatyzujących pracę oraz ograniczających potencjalne wydatki wierzyciela jak MAC (automatyzacja czynności), MAPIZ (automatyczne pobieranie informacji zewnętrznych), MeZ (e - zajęcia).

Kancelaria jest najdłużej funkcjonującą kancelarią na terenie właściwości Sądu Rejonowego w Jędrzejowie (dawny Rewir I) przez co posiada największą bazę danych o majątku dłużników, korzysta z profesjonalnej obsługi informatycznej i jest w pełni zautomatyzowana. Kancelaria obsługiwana jest przez 5 osób w tym komornik i asesor komorniczy.

mgr Tomasz Wojciechowski

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie

KANCELARIA KOMORNICZA NR III

ul. 11-go Listopada 30 (I piętro)
28-300 Jędrzejów
( poprzednio Rewir I )

TOP