Aequitas sequitur legem „Słuszność idzie za prawem”

Witamy na stronie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie mgr Tomasza Wojciechowskiego

Na naszej stronie znajdą Państwo wszelkie dane odnośnie kancelarii, właściwości terytorialnej na której komornik wykonuje czynności egzekucyjne, ponadto wzory pism oraz zagadnienia prawne jak również obwieszczenia o licytacjach nieruchomości i ruchomości.

Kancelaria posiada dostęp do elektronicznych systemów pozyskiwania informacji w tym - CEPiK, System OGNIWO - KIR, także dostęp do Platformy Usług Elektronicznych - ZUS, EUKW - Elektroniczne Księgi Wieczyste oraz ePUAP 2.

OPODATKOWANIE PODATKIEM VAT CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH PRZEZ KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Informuję 9 czerwca 2015 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną sygn.:PT1.050.1.2015.LJU.19 w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych przez komorników sądowych (DZ. Utz. Min. Fin. z dnia 15 czerwca 2015 r. - poz. 41). Interpretacją tą zmieniono dotychczasowe stanowisko wyrażone w interpretacji ogólnej z 30 lipca 2004 r. sygn.: PP10-812-802/04/MR/1556PP (Dz. Urz. Min. Fin. z 10 sierpnia 204r., Nr 10, poz. 93), zgodnie z którym komornicy sądowi nie byli uznawani za podatników VAT, nie płacili zatem podatku VAT od wykonywanych przez siebie czynności egzekucyjnych.

W związku z powyższym od 1.X.2015 roku Komornik Sądowy do opłat egzekucyjnych i wydatków gotówkowych będzie doliczał podatek VAT w stawce 23%.

mgr Tomasz Wojciechowski

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie

KANCELARIA KOMORNICZA

ul. 11-go Listopada 30 (I piętro)
28-300 Jędrzejów

TOP